Cursuri si examene

Curs de iniţiere: 50 h
Curs de perfecţionare în limba română adaptat cerinţelor cursanţilor

Tarife:

Individual: 60 lei/h
Grupe de 6-12 persoane : 30 lei/h/ persoană
Alianţa Franceză îşi rezervă dreptul de a modifica aceste tarife dacă numărul persoanelor înscrise în grupă nu este suficient pentru a demara cursurile.

Următoarele pagini TEF au fost actualizate și atât acestea, cât și "Condițiile de înscriere și de susținere ale examenului", înlocuiesc                 " Manualul candidatului"!  

Vă invităm să le descoperiți!

 

Test d'Évaluation de Français (TEF)

TEF pour la naturalisation 

TEF pour la carte de résident

TEF pour immigrer au Canada

TEF pour immigrer au Québec

TEF pour les études en France

    

e-TEF

Conceput şi dezvoltat de Camera de Comerţ şi Industrie din Paris, Testul de Evaluare a Limbii Franceze vă permite testarea competenţelor de

înţelegere şi exprimare în franceză generală.

Instrument internaţional de referinţă, TEF poate fi folosit în cadrul unui proiect de studii superioare sau al unui proiect de emigrare într-o ţară francofonă:

 - Studii superioare în Franţa ( TEF cu sau fără probe facultative)

 - Proiect de emigrare în Canada (TEF)

 - Proiect de emigrare în Québec (TEFàQuébec)

 - Cerere de naturalizare în Franţa (TEF-probe orale)

TEF este, de asemenea, util instituţiilor academice din ţările non-francofone (instituţii şcolare, departamente universitare) şi centrelor de formare

lingvistică care organizează cursuri de franceză ca limbă străină.

Atestatul rezultatelor obţinute la TEF propune comentarii individualizate pentru fiecare candidat. Astfel, TEF reprezintă un instrument de evaluare

lingvistică iniţială (diagnostic şi poziţionare) sau finală (validarea unui modul de învăţare a limbii franceze).

Întreprinderile se pot baza pe TEF în politica lor de gestionare a resurselor umane.

Evaluarea lingvistică propusă de TEF se poate înscrie în cadrul procedurilor internaţionale de recrutare sau pentru a favoriza mobilitatea colaboratorilor

într-un mediu profesional francofon.

TEF este, de asemenea, un instrument fiabil şi precis care permite evaluarea eficacităţii programelor lingvistice în franceză propuse în planul de

formare al întreprinderii.

Înscrierea la probele TEF / TEFàQuébec / TEF-probe orale (pentru cererile de naturalizare) nu este condiţionată de obţinerea altei diplome în prealabil.

In cazul în care rezultatele obţinute nu corespund aşteptărilor dumneavoastră, aveţi posibilitatea să vă prezentaţi de mai multe ori la test.

Testele se susţin online, la Alianţa Franceză din Braşov.

Atestatele se ridică de la Alianţa Franceză din Braşov şi au o valabilitate de un an de la data susţinerii testului.

Pentru a obţine mai multe informaţii privind natura şi durata probelor, consultaţi următorul site:

http://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/

       e-TEFàQ - Test de evaluare a limbii franceze adaptat Quebecului

Conceput şi difuzat de Camera de comerţ şi industrie din Paris, Testul de evaluare a limbii franceze (TEF) este un instrument de referinţă internaţională

pentru a măsura competenţele de limba franceză.

Candidatul este evaluat pe o scală de 7 niveluri pornind de la nivelul 0+ (capacităţile cele mai elementare) până la nivelul 6 (cunoaştere completă).

Această scală are trimitere către:

* cele 6 niveluri de competenţe A1 până la C2  ale Cadrului european comun de referinţă pentru limbi al Consiliului Europei (CECRL)

* cele 12 niveluri de competenţe lingvistice canadiene (NCLC).

Testul e-TEFAQ poate fi utilizat în cadrul unui proiect de emigrare în Quebec.

În cadrul unei cereri pentru cetăţenie, candidaţii sunt obligaţi să susţină următoarele probe :

* înţelegere orală

* exprimare orală

Numărul de centru al Alianței Franceze din Brașov pentru validarea dosarului on line pentru emigrarea în Quebec este 399!

 

 

Calendar 2019

DIPLOME

DATA EXAMENELOR

DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE

Test

15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 14.06, 20.09, 18.10, 15.11, 06.12.2019.

IULIE și AUGUST - nu se organizează sesiune de examene

Înscrierea se face cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte.

Tarife 2019:

EXAMEN

TARIF(lei)

e-tefàQuébec – Probe la alegere :

 • e-tefàQ CE : înțelegere scrisă
 • e-tefàQ CO : înțelegere orală
 • e-tefàQ EE : exprimare scrisă
 • e-tefàQ EO : exprimare orală

250

250

250

250

e-tef 

 • probe obligatorii : CE-CO-LS:  înțelegere scrisă și orală, lexic și structuri gramaticale
 • e-tef _ EE : exprimare scrisă
 • e-tef _ EO : exprimare orala

 

650

 

 

250

250

 

 

e-tef CANADA Probe obligatorii :

 • e-tef_Canada CE : înțelegere scrisă
 • e-tef_Canada CO :înțelegere orală
 • e-tef_Canada EE : exprimare scrisă
 • e-tef_Canada EO : exprimare orală

1000

e-tef pentru dobândirea naționalității franceze – Probe obligatorii :

 • e-tef_NAT CO : înțelegere orală
 • e-tef_NAT EO : exprimare orală

500

Plata se efectuează în lei ( în numerar, prin card bancar sau prin virament bancar).

 

 

 

      TCF

TCF este testul oficial al Ministerului Educaţiei Naţionale din Franţa.

TCF (Test de Cunoaştere a Limbii Franceze) este un test lingvistic de franceză generală destinat persoanelor provenind din ţări unde franceza nu este limbă oficială, care, în scopuri profesionale, de formare sau personale, doresc o validare a nivelului de cunoştinţe de limba franceză într-un mod simplu, fiabil şi rapid.

TCF este un test standardizat şi calibrat, conceput de Centrul Internaţional de Studii Pedagogice din Paris (CIEP), instituţie abilitată, membră ALTE   ( Association of Language Teachers in Europe). Metodologia TCF este extrem de riguroasă, ceea ce face din acest examen un adevărat instrument de măsurare a competenţelor lingvistice.

Toţi candidaţii primesc un atestat care îi situează, pentru fiecare probă, pe unul dintre cele 6 niveluri (de la A1 la C2) ale Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, definit de Consiliul Europei. Aşadar, TCF este un examen la care toţi cei care susţin probele sunt admişi, neexistând, în urma susţinerii, candidaţi respinşi.

Din decembrie 2002, TCF beneficiază de o normă de calitate ISO 9001:2000.

Pentru a obţine mai multe informaţii privind natura şi durata probelor, consultaţi site-ul CIEP.

 

Calendar 2019

DIPLOME

DATA EXAMENELOR

DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE

Test

15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 14.06, 20.09, 18.10, 15.11, 06.12.2019.

IULIE și AUGUST - nu se organizează sesiune de examene

Înscrierea se face cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte.

 

Tarife 2019:

EXAMEN

TARIF(lei)

TCF

Probe obligatorii: CE-CO-LS

 Probe facultative  -  TCF - EE

                              -  TCF - EO

TCF DAP - probe obligatorii

TCF Québec - probe la alegere

TCF ANF - probe obigatorii: CO+EO

TCF Canada - probe obligatorii : CE+CO+EO+EE

 

650

250

250

900

250/proba

500

1000

 

Examenele DELF şi DALF sunt diplome oficiale eliberate de Ministerul Educaţiei Naţionale din Franţa în vederea certificării cunoştinţelor de limba franceză ale candidaţilor străini.

Diploma de Studii de Limba Franceză (DELF) şi Diploma Aprofundată de Limba Franceză (DALF) reprezintă 6 diplome, corespunzând celor 6 niveluri ale Cadrului European comun de Referinţă pentru Limbi străine (CECRL). Cele 6 diplome care formează DELF şi DALF sunt complet autonome. Astfel, în funcţie de nivelul său de limbă, candidatul se poate înscrie direct la examenul corespunzător alegerii sale.

Pentru fiecare nivel sunt evaluate următoarele 4 competenţe :

 •  - înţelegerea documentelor orale
 •  - exprimarea orală
 •  - înţelegerea documentelor scrise
 •  - exprimarea în scris

Pentru elevi există o variantă a acestor examene: DELF “Elevi” (numai pentru nivelurile cuprinse între A1 şi B2).

Alianța Franceză este singurul centru de examene la Brașov abilitat să organizeze examenele DELF-DALF.

Alianţa poate propune sesiuni de simulare a examenelor pentru toate nivelurile (de la A1 la C1); acestea sunt facultative pentru prezentarea la examen dar vă sunt recomandate în mod expres.

Pentru a şti ce diplomă se potriveşte nivelului dumneavoastră, vă recomandăm :

 - să vă sfătuiţi cu profesorul dumneavoastră

 - să consultaţi modele de subiecte disponibile pe site-ul CIEP

Pentru fiecare sesiune, după întrunirea Juriului Naţional, rezultatele vor fi publicate pe site-ul Alianţei Franceze.

După publicarea rezultatelor, « Atestatul de reuşită » poate fi ridicat de la Secretariatul AF Brașov.

(program : luni , miercuri, vineri – 09h00 - 16h00 ; marti, joi – 13h00 – 19h30 ) .

Diplomele vor fi eliberate după aproximativ 3-4 luni de la sesiunea de examen (veţi fi înştiinţat pe site-ul Alianţei ).

NB 1 : Orice eliberare de atestat/ diplomă se face numai în baza documentului de identitate al candidatului.

NB 2 : Diplomele DELF-DALF sunt eliberate de Ministerul Francez al Educaţiei naţionale.

Corectarea lucrărilor este asigurată de către 2 profesori acreditaţi pentru examenele DELF-DALF şi se face pe baza unui barem precis, impus de Centrul Internaţional de Studii Pedagogice de la Sèvres.

După validarea lor de către Juriul Naţional, rezultatele nu pot fi contestate.

Juriul este suveran în deciziile pe care le ia.

 

Pentru înscriere la examenul DELF-DALF sunt necesare:

 1. formularul de înscriere - se completează la sediul Alianței
 2. o copie a cărții de identitate/ certificat de naștere
 3. achitatrea taxei de examen 

 

Calendar 2019

 Diplome

Sesiuni

Înscrieri

     

DELF / DALF
Adulţi şi Elevi

23 – 24 februarie

08 ianuarie – 15 februarie

DELF

Elevi

18 – 19 mai

05 martie – 10 mai

DELF/DALF

Adulţi

08 – 09 iunie

05 martie – 31 mai

DELF / DALF
Adulţi şi Elevi

23 – 24 noiembrie

23 septembrie – 15 noiembrie

Tarife 2019

Diplome

Tarif Adulţi(RON)

Tarif Elevi/ Studenţi (RON)

DELF A1

230

170

DELF A2

310

245

DELF B1

450

325

DELF B2

475

355

DALF C1

500

400

DALF C2

500

400

 

Plata se efectuează în lei (în numerar, prin card bancar sau prin virament bancar) .

   

Simulări de examene DELF-DALF

Simulări examen DELF/DALF individual - 50 lei/h.

DELF A1  - 50 lei/h

4-5 pers    ( 35 lei/h)

6 pers    (32 lei/h)

12 ore

 

600 lei

420 lei

384 lei

DELF A2 - 50 lei/h

4-5 pers     (35 lei/h)

6 pers   (32 lei/h)

12 ore 

 

 600 lei

420 lei

384 lei

DELF B1 - 50 lei/h

4-5 pers    (35 lei/h)

6 pers    (32 lei/h)

12 ore

 

 

600 lei

420 lei

384 lei

DELF B2 - 50 lei/h

4 pers    (40 lei/h)

2-3 pers    (42 lei/h)

18 ore

 

900 lei

720 lei

756 lei

DALF C1 - 50 lei/h

2-3 pers   (45 lei/h)

24 ore

1200 lei

1080 lei

 

 

Module structurate după recomandările Cadrului European Comun de Referință pentru limbi.
Grupe standard de 6-12 persoane

Nivel A1 - elementar

A1.M1 (50 h)

A1.M2 (50 h)

Nivel A2 - elementar avansat

A2.M1 (50 h)

A2.M2 (50 h)

   Nivel B1 - intermediar  

B1.M1 (50 h)

B1.M2 (50 h)

  Nivel B2 - intermediar avansat  

B2.M1 (50 h)

B2.M2 (50 h)

Modalităţi de înscriere la cursuri

 Pentru prima înscriere:

Dacă ați mai studiat limba franceză, trebuie să vă prezentaţi la Alianţa Franceză pentru a da un test de poziţionare care ne va permite să vă orientăm şi să vă propunem un curs în funcţie de nivelul dumneavoastră, pentru rezultate optime.

Testul de poziţionare pe nivel (diagnostic lingvistic) costă 30 lei şi este organizat în fiecare săptămână, luni, miercuri si vineri de la ora 09.00-15.00, iar marţi şi joi,de la ora 13.00-18.00.

 Pentru reînscriere:

Reînscrierea se face fără test de poziţionare pentru un curs corespunzând nivelului atins la sfârşitul sesiunii precedente. Regulă valabilă în limita următoarelor două sesiuni.
După acest termen, trebuie să vă prezentaţi din nou pentru testul de poziţionare pe nivel.

 

Tarife

Grupe de 6-12 persoane : 20 lei/ h (1h=50 min)
Alianţa Franceză îşi rezervă dreptul de a modifica aceste tarife dacă numărul persoanelor înscrise nu este suficient pentru a demara cursurile.

 

*Reduceri:

-  50 lei pentru reînscriere la următorul modul

-  50 lei pentru plata integrală a unui modul

-  50 lei pentru al 2-lea membru din familie (soț-soție, părinte-copil minor, frați minori)

 •  o persoană poate beneficia de o singură reducere ( fie pentru reînscriere, fie pentru plata integrală)

 

À la carte

Cursuri individuale de limba franceză : 50 lei/h (50 min)

 

Alianța Franceză organizează cursuri de limba franceză pentru copii :

-  4-11 ani ( în grupe pe vârstă) - pe tot parcursul anului școlar, exceptând vacanțele

- 11-14/15 ani - module de 50h

 

Tarif: 20 lei/h

Reduceri: 5% la înscriere la modulul următor

Pentru elevii de 13-14 ani, organizăm și sesiuni de pregătire în vederea susținerii examenului DELF A2.

Tarif: 50 lei/h - curs individual