Examene e-TEF, e-TEFAQ, TCF

Următoarele pagini TEF au fost actualizate și atât acestea, cât și "Condițiile de înscriere și de susținere ale examenului", înlocuiesc                 " Manualul candidatului"!  

Vă invităm să le descoperiți!

 

Test d'Évaluation de Français (TEF)

TEF pour la naturalisation 

TEF pour la carte de résident

TEF pour immigrer au Canada

TEF pour immigrer au Québec

TEF pour les études en France

    

e-TEF

Conceput şi dezvoltat de Camera de Comerţ şi Industrie din Paris, Testul de Evaluare a Limbii Franceze vă permite testarea competenţelor de

înţelegere şi exprimare în franceză generală.

Instrument internaţional de referinţă, TEF poate fi folosit în cadrul unui proiect de studii superioare sau al unui proiect de emigrare într-o ţară francofonă:

 - Studii superioare în Franţa ( TEF cu sau fără probe facultative)

 - Proiect de emigrare în Canada (TEF)

 - Proiect de emigrare în Québec (TEFàQuébec)

 - Cerere de naturalizare în Franţa (TEF-probe orale)

TEF este, de asemenea, util instituţiilor academice din ţările non-francofone (instituţii şcolare, departamente universitare) şi centrelor de formare

lingvistică care organizează cursuri de franceză ca limbă străină.

Atestatul rezultatelor obţinute la TEF propune comentarii individualizate pentru fiecare candidat. Astfel, TEF reprezintă un instrument de evaluare

lingvistică iniţială (diagnostic şi poziţionare) sau finală (validarea unui modul de învăţare a limbii franceze).

Întreprinderile se pot baza pe TEF în politica lor de gestionare a resurselor umane.

Evaluarea lingvistică propusă de TEF se poate înscrie în cadrul procedurilor internaţionale de recrutare sau pentru a favoriza mobilitatea colaboratorilor

într-un mediu profesional francofon.

TEF este, de asemenea, un instrument fiabil şi precis care permite evaluarea eficacităţii programelor lingvistice în franceză propuse în planul de

formare al întreprinderii.

Înscrierea la probele TEF / TEFàQuébec / TEF-probe orale (pentru cererile de naturalizare) nu este condiţionată de obţinerea altei diplome în prealabil.

In cazul în care rezultatele obţinute nu corespund aşteptărilor dumneavoastră, aveţi posibilitatea să vă prezentaţi de mai multe ori la test.

Testele se susţin online, la Alianţa Franceză din Braşov.

Atestatele se ridică de la Alianţa Franceză din Braşov şi au o valabilitate de un an de la data susţinerii testului.

Pentru a obţine mai multe informaţii privind natura şi durata probelor, consultaţi următorul site:

http://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/

       e-TEFàQ - Test de evaluare a limbii franceze adaptat Quebecului

Conceput şi difuzat de Camera de comerţ şi industrie din Paris, Testul de evaluare a limbii franceze (TEF) este un instrument de referinţă internaţională

pentru a măsura competenţele de limba franceză.

Candidatul este evaluat pe o scală de 7 niveluri pornind de la nivelul 0+ (capacităţile cele mai elementare) până la nivelul 6 (cunoaştere completă).

Această scală are trimitere către:

* cele 6 niveluri de competenţe A1 până la C2  ale Cadrului european comun de referinţă pentru limbi al Consiliului Europei (CECRL)

* cele 12 niveluri de competenţe lingvistice canadiene (NCLC).

Testul e-TEFAQ poate fi utilizat în cadrul unui proiect de emigrare în Quebec.

În cadrul unei cereri pentru cetăţenie, candidaţii sunt obligaţi să susţină următoarele probe :

* înţelegere orală

* exprimare orală

Numărul de centru al Alianței Franceze din Brașov pentru validarea dosarului on line pentru emigrarea în Quebec este 399!

 

 

Calendar 2019

DIPLOME

DATA EXAMENELOR

DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE

Test

15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 14.06, 20.09, 18.10, 15.11, 06.12.2019.

IULIE și AUGUST - nu se organizează sesiune de examene

Înscrierea se face cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte.

Tarife 2019:

EXAMEN

TARIF(lei)

e-tefàQuébec – Probe la alegere :

 • e-tefàQ CE : înțelegere scrisă
 • e-tefàQ CO : înțelegere orală
 • e-tefàQ EE : exprimare scrisă
 • e-tefàQ EO : exprimare orală

250

250

250

250

e-tef 

 • probe obligatorii : CE-CO-LS:  înțelegere scrisă și orală, lexic și structuri gramaticale
 • e-tef _ EE : exprimare scrisă
 • e-tef _ EO : exprimare orala

 

650

 

 

250

250

 

 

e-tef CANADA Probe obligatorii :

 • e-tef_Canada CE : înțelegere scrisă
 • e-tef_Canada CO :înțelegere orală
 • e-tef_Canada EE : exprimare scrisă
 • e-tef_Canada EO : exprimare orală

1000

e-tef pentru dobândirea naționalității franceze – Probe obligatorii :

 • e-tef_NAT CO : înțelegere orală
 • e-tef_NAT EO : exprimare orală

500

Plata se efectuează în lei ( în numerar, prin card bancar sau prin virament bancar).

 

 

 

      TCF

TCF este testul oficial al Ministerului Educaţiei Naţionale din Franţa.

TCF (Test de Cunoaştere a Limbii Franceze) este un test lingvistic de franceză generală destinat persoanelor provenind din ţări unde franceza nu este limbă oficială, care, în scopuri profesionale, de formare sau personale, doresc o validare a nivelului de cunoştinţe de limba franceză într-un mod simplu, fiabil şi rapid.

TCF este un test standardizat şi calibrat, conceput de Centrul Internaţional de Studii Pedagogice din Paris (CIEP), instituţie abilitată, membră ALTE   ( Association of Language Teachers in Europe). Metodologia TCF este extrem de riguroasă, ceea ce face din acest examen un adevărat instrument de măsurare a competenţelor lingvistice.

Toţi candidaţii primesc un atestat care îi situează, pentru fiecare probă, pe unul dintre cele 6 niveluri (de la A1 la C2) ale Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, definit de Consiliul Europei. Aşadar, TCF este un examen la care toţi cei care susţin probele sunt admişi, neexistând, în urma susţinerii, candidaţi respinşi.

Din decembrie 2002, TCF beneficiază de o normă de calitate ISO 9001:2000.

Pentru a obţine mai multe informaţii privind natura şi durata probelor, consultaţi site-ul CIEP.

 

Calendar 2019

DIPLOME

DATA EXAMENELOR

DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE

Test

15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 14.06, 20.09, 18.10, 15.11, 06.12.2019.

IULIE și AUGUST - nu se organizează sesiune de examene

Înscrierea se face cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte.

 

Tarife 2019:

EXAMEN

TARIF(lei)

TCF

Probe obligatorii: CE-CO-LS

 Probe facultative  -  TCF - EE

                              -  TCF - EO

TCF DAP - probe obligatorii

TCF Québec - probe la alegere

TCF ANF - probe obigatorii: CO+EO

TCF Canada - probe obligatorii : CE+CO+EO+EE

 

650

250

250

900

250/proba

500

1000