Blog

« Studii de limbă și de cultură franceză » MASTER NOU la Brașov - 10 locuri bugetate!

 

Facultatea de Litere de la Universitatea Transilvania anunță

 

Un master nou, acreditat ARACIS, la Facultatea  de Litere !

 

« Studii de limbă și de cultură franceză »

 

Program de studii exclusiv în limba franceza

Program de masterat, cursuri de zi. 

Durata studiilor: 2 ani. 120 credite. Limba de predare: franceza

Nr. locuri: 10 bugetate / 25 cu taxă

Prin dimensiunea sa pluridisciplinară și multiculturală, programul de masterat Studii de limbă și de cultură franceză angrenează profesorii de specialitate din facultate cât și din instituțiile partenere (cadre didactice și cercetători din țările francofone cu care Universitatea are o îndelungată tradiție de schimburi și colaborări, precum și o bogată experiență în organizarea de conferințe internaționale, stagii de cercetare sau ateliere de creație interdisciplinare) într-o abordare inovatoare, urmărind direcțiile recente de de cercetare și practică din domeniul lingvisticii, literaturii și culturii. Absolvenții acestui program de masterat se vor putea angaja în diverse domenii (traducători, interpreți, profesori, experți în comunicare, funcționari ai instituțiilor internaționale) sau vor putea continua activitatea de cercetare filologică în cele două direcții (lingvistică si literatură/cultură franceză) prin programele de cercetare doctorală care există în cadrul Facultății de Litere sau în alte facultăți de profil. 

Ca urmare, noul program de masterat urmărește, prin caracterul său bidimensional (studii de limbă și de literatură/cultură franceză), dezvoltarea competențelor multiple atât în domeniul practicii profesionale cât și în cercetare, accentuând plurilingvismul, interdisciplinaritatea și multiculturalismul. Masteratul se va afla în centrul activităților culturale și științifice francofone ale Facultății de Litere, reprezentând cadrul în care vor fi invitate personalități din spațiul cultural european și mondial francofon și obiectivul predilect al parteneriatelor francofone actuale ale Universității Transilvania cu Ambasada Republicii Franceze la București, Institutul Francez, Agenția Universitară a Francofoniei, Alianța Franceză, Consulatul Francez la Brașov și mediul de afaceri francofon din regiune. Desigur, masteratul va fi deschis mobilităților cu universitățile cu care avem acorduri de parteneriat Erasmus+.